Social inclusion of young people

Report
Opublikowane
23 Wrzesień 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or traRead more

Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole. Through its Youth Strategy 2010–2018, the EU has adopted a comprehensive and holistic approach to the social inclusion of young people. While the Youth Guarantee (which guarantees young people a work or training placement) seeks to intervene quickly and help young people back into the labour market, there are many other policies and measures at EU, Member State and regional level promoting the social inclusion of young people. This report discusses the first year of implementation of the Youth Guarantee and draws on case study findings showcasing successful initiatives aimed at preventing the social exclusion of young people in the EU. The 10 country reports on early implementations of the Youth Guarantee can also be downloaded.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  146
  Nr referencyjny: 
  EF1543
  ISBN: 
  978-92-897-1402-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-15-587-EN-N
  DOI: 
  10.2806/588575
  Catalogue info

  Social inclusion of young people

  Since the onset of the economic crisis, the unemployment level among young people has risen sharply and although an improvement is now being registered some EU countries still have stubbornly high youth unemployment rates. Young people, especially those who are not in employment, education or training (NEET), are now the group at highest risk of social exclusion, with severe consequences not only for the individuals concerned but for the economy and society as a whole.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF15431
  Catalogue info

  antoWłączenie społeczne ludzi młodych

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Odkąd nastał kryzys gospodarczy, poziom bezrobocia wśród ludzi młodych znacząco wzrósł, i chociaż obecnie widoczna jest poprawa, w niektórych państwach UE stopa bezrobocia w tej grupie osób jest nadal wysoka. Ludzie młodzi, zwłaszcza niepracujący, niekształcący się ani nieszkolący, są obecnie grupą narażoną na największe ryzyko wykluczenia społecznego – co stwarza poważne konsekwencje nie tylko dla nich samych, ale również dla całej gospodarki i ogółu społeczeństwa. Poprzez swoją strategię na rzecz młodzieży w latach 2010–2018 UE przyjęła kompleksowe i całościowe podejście do włączenia społecznego ludzi młodych. Wprawdzie gwarancja dla młodzieży (gwarantująca ludziom młodym ofertę pracy lub stażu) obejmuje szybką interwencję i pomoc ludziom młodym w powrocie na rynek pracy, istnieje wiele innych polityk i działań na szczeblu UE, państwa członkowskiego i regionalnym propagujących włączenie społeczne ludzi młodych. Sprawozdanie zawiera omówienie pierwszego roku wdrażania gwarancji dla młodzieży i bazuje na ustaleniach studiów przypadków, ukazując przykłady pomyślnych inicjatyw mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu ludzi młodych w UE.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz