Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Opublikowane
29 Kwiecień 2015
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

 • Full report

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15071
  Catalogue info

  Przedsiębiorczość młodzieży: Wartości, postawy, polityki

  Authors: 
  Eurofound

  Biorąc pod uwagę potencjał przedsiębiorców w zakresie tworzenia miejsc pracy i zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i uczynienie Europy bardziej przyjazną dla przedsiębiorców uznano ostatnio za jeden z priorytetów agendy politycznej UE. Wyniki badań wskazują jednak, że młodzi ludzie z państw członkowskich UE wykazują mniejsze zainteresowanie podjęciem działalności na własny rachunek i oceniają je jako mniej realne niż ich rówieśnicy w krajach o porównywalnym poziomie rozwoju i w gospodarkach wschodzących. W niniejszym raporcie omówiono inicjatywy, które zrealizowano w pięciu krajach w następujących obszarach: wspieranie postaw i kultury przedsiębiorczości; eliminacja postrzeganych barier praktycznych i logistycznych; przekazywanie informacji, doradztwo, coaching i mentoring dla potencjalnych młodych przedsiębiorców. Przyszłe inicjatywy powinny być skierowane do osób posiadających odpowiednie umiejętności i reprezentujących właściwe postawy i wartości, co pozwoli zapewnić najlepsze wykorzystanie środków publicznych.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz