Representativeness of the European social partner organisations: Woodworking sector

Report
Opublikowane
20 Marzec 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Sanz de Miguel, Pablo

Podsumowanie

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the woodworking sector. The study is divided into three parts: a brief overview of the sector’s economic and employment background; an analysis of the relevant social partner organisations in all the EU Member States, witRead more

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the woodworking sector. The study is divided into three parts: a brief overview of the sector’s economic and employment background; an analysis of the relevant social partner organisations in all the EU Member States, with special emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy and their national and European affiliations; and an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound’s series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus of these studies arises from the European Commission’s desire to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF14501
  Catalogue info

  Reprezentatywność europejskich organizacji partnerów społecznych: sektor drzewny

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Celem badania jest dostarczenie informacji niezbędnych do wspierania sektorowego dialogu społecznego w sektorze drzewnym. Seria przeprowadzonych przez Eurofound badań na temat reprezentatywności ma na celu zidentyfikowanie krajowych i ponadnarodowych organizacji partnerów społecznych w obszarze stosunków pracy w wybranych sektorach. Aby osiągnąć te cele, w ramach badania zidentyfikowano odpowiednie krajowe organizacje partnerów społecznych w sektorze drzewnym w oparciu o podejście zarówno odgórne (sporządzając wykaz członków stowarzyszeń europejskich), jak i oddolne. Analiza odgórna i oddolna sektora drzewnego w państwach UE-28 wskazuje na to, że za najważniejszych w całej UE przedstawicieli pracowników i pracodawców w tym sektorze należy uznać EFBWW (po stronie pracowników) i CEI-Bois (po stronie pracodawców).

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz