Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Opublikowane
17 Wrzesień 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas Read more

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  86
  Nr referencyjny: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF15381
  Catalogue info

  Świadczenie usług publicznych: zwiększenie roli sektora prywatnego?

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano rosnącą rolę sektora prywatnego w świadczeniu usług publicznych w UE. Badanie oparto na studiach przypadku przeprowadzonych w określonych sektorach na Litwie, w Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Koncentruje się ono w szczególności na usługach socjalnych świadczonych w interesie ogólnym w obszarach opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz służby zatrudnienia. Zgodnie z ustaleniami w dwóch państwach członkowskich o ugruntowanych systemach opieki społecznej (Szwecja i Zjednoczone Królestwo) kluczowym czynnikiem, który zmobilizował rządy do zwiększenia roli sektora prywatnego, było oczekiwanie poprawy jakości i wydajności. W państwach o słabiej rozwiniętych usługach z zakresu opieki społecznej (Litwa i Hiszpania) kluczowym czynnikiem były ograniczenia budżetowe. W sprawozdaniu ustalono, że większe zaangażowanie sektora prywatnego w świadczenie usług publicznych prowadzi często do mniej sprawiedliwego dostępu oraz że wyniki jakościowe mogą być niejednoznaczne. W takich przypadkach, pomimo możliwości stosowania innowacyjnych metod i technologii, często zwiększenie dostępu do usług może skutkować obniżeniem ich jakości.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz