Early childhood care: Accessibility and quality of services

Report
Opublikowane
3 Lipiec 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC. ConcerninRead more

Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC. Concerning the accessibility of ECEC services, the report describes good practices gathered in the form of case studies that have been evaluated and that describe additional resources for the inclusion in mainstream ECEC services of children with disabilities or learning difficulties, those in a vulnerable social situation and those who belong to disadvantaged groups. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  92
  Nr referencyjny: 
  EF1512
  ISBN: 
  978-92-897-1375-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-15-145-EN-N
  DOI: 
  10.2806/53824
  Catalogue info

  Early childhood care: Accessibility and quality of services

  Access to early childhood education and care (ECEC) services and the quality of such services are important issues that are gaining greater prominence in the EU. This study presents evidence on the elements of working conditions and in-service training that increase the quality of ECEC.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF15121
  Catalogue info

  Wczesna opieka nad dzieckiem: dostępność i jakość usług

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dostęp do usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz jakość takich usług są ważnymi kwestiami, które nabierają większego znaczenia w UE. Niniejsze badanie prezentuje naukowe dowody dotyczące aspektów warunków pracy i doskonalenia zawodowego podnoszących jakość ECEC. Jeżeli chodzi o dostępność usług ECEC, w sprawozdaniu opisuje się dobre praktyki zgromadzone w formie analiz przykładów, które zostały poddane ocenie i w ramach których określa się dodatkowe środki na rzecz włączenia do ogólnodostępnych usług ECEC dzieci niepełnosprawnych lub mających trudności w nauce, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej lub należących do grup w niekorzystnej sytuacji.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz