Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Uaktualniono
19 Kwiecień 2018
Opublikowane
27 Marzec 2015
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw – praktyki w miejscu pracy: wzorce, wydajność i dobrostan

  Authors: 
  Eurofound

  Trzecia edycja europejskiego badania przedsiębiorstw Eurofound została przeprowadzona w 2013 r. Udział w badaniu wzięli przedstawiciele kierownictwa ponad 24 tys. placówek; w miarę dostępności ankietowano również przedstawicieli pracowników – w 6800 takich placówek. W badaniu ujęte zostały praktyki w miejscu pracy dotyczące organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, partycypacji bezpośredniej i dialogu społecznego. Po przedstawieniu ustaleń w sprawozdaniu analizowane są wzajemne relacje pomiędzy takimi praktykami, a także ich wpływ na wyniki przedsiębiorstw i pracowników. Stwierdzono, że placówki stosujące mechanizm wspólnego podejmowania decyzji dotyczących bieżących zadań przez pracowników i kierownictwo, wykazujące umiarkowany poziom ustrukturyzowania organizacji wewnętrznej, ponoszące ograniczone nakłady na zarządzanie zasobami ludzkimi, a jednocześnie stosujące szeroki zakres praktyk z dziedziny partycypacji bezpośredniej na ogół wypadają najlepiej zarówno pod względem wydajności placówki, jak i dobrostanu w miejscu pracy.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz