Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Uaktualniono
19 Kwiecień 2018
Opublikowane
27 Marzec 2015
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace pRead more

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  160
  Nr referencyjny: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Formaty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF15021
  Catalogue info

  Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw – praktyki w miejscu pracy: wzorce, wydajność i dobrostan

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Trzecia edycja europejskiego badania przedsiębiorstw Eurofound została przeprowadzona w 2013 r. Udział w badaniu wzięli przedstawiciele kierownictwa ponad 24 tys. placówek; w miarę dostępności ankietowano również przedstawicieli pracowników – w 6800 takich placówek. W badaniu ujęte zostały praktyki w miejscu pracy dotyczące organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, partycypacji bezpośredniej i dialogu społecznego. Po przedstawieniu ustaleń w sprawozdaniu analizowane są wzajemne relacje pomiędzy takimi praktykami, a także ich wpływ na wyniki przedsiębiorstw i pracowników. Stwierdzono, że placówki stosujące mechanizm wspólnego podejmowania decyzji dotyczących bieżących zadań przez pracowników i kierownictwo, wykazujące umiarkowany poziom ustrukturyzowania organizacji wewnętrznej, ponoszące ograniczone nakłady na zarządzanie zasobami ludzkimi, a jednocześnie stosujące szeroki zakres praktyk z dziedziny partycypacji bezpośredniej na ogół wypadają najlepiej zarówno pod względem wydajności placówki, jak i dobrostanu w miejscu pracy.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • Associations of workplace practices, innovation and performance with changes in employment
   Working paper
   19 Kwiecień 2018
   Nr referencyjny
   WPEF18002

Part of the series

 • European Company Surveys

  The European Company Survey (ECS) is carried out every four to five years since its inception in 2004–2005, with the latest edition in 2019. The survey is designed to provide information on workplace practices to develop and evaluate socioeconomic policy in the EU. It covers issues around work organisation, working time arrangements and work–life balance, flexibility, workplace innovation, employee involvement, human resource management, social dialogue, and most recently also skills use, skills strategies and digitalisation.

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz