New forms of employment

Report
Opublikowane
12 Marzec 2015
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. Individual case studies are also available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14611
  Catalogue info

  Nowe formy zatrudnienia

  Authors: 
  Eurofound

  W całej Europie pojawiają się nowe formy zatrudnienia, które pod wieloma aspektami różnią się od tradycyjnego standardowego lub niestandardowego zatrudnienia. Niektóre z nich przekształcają stosunek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, inne zmieniają organizację pracy i tryby pracy, a niektóre wywierają obydwa skutki. W niniejszym projekcie zidentyfikowano dziewięć form zatrudnienia, które są nowe i zyskują na znaczeniu w Europie od około 2000 r. Mimo że są zróżnicowane, wszystkie zapewniają większą elastyczność dla pracodawców lub pracowników lub obu tych grup. Kilka z nich może potencjalnie zapewnić korzyści pracodawcom i pracownikom w równym stopniu, ale szereg wzbudza obawy dotyczące ich wpływu na warunki pracy i rynek pracy. W niniejszym sprawozdaniu wysuwa się zalecenia dotyczące polityki, które odnoszą się do podnoszenia świadomości potencjalnych problemów i ustanowienia sieci bezpieczeństwa dla pracowników.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz