Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

Report
Uaktualniono
10 Marzec 2015
Opublikowane
25 luty 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report revRead more

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report reviews research evidence from all 28 EU Member States to identify how the training and development of ECEC workers can be tailored to improve the quality of the services available for children below primary-school age in EU Member States. Among other findings, it concludes that interventions in professional development that are integrated into existing practice – with a focus on reflection – can result in more effective practice and curricula. 

See also:

 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  98
  Nr referencyjny: 
  EF1469
  ISBN: 
  978-92-897-1321-4
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-14-220-EN-N
  DOI: 
  10.2806/69399
  Catalogue info

  Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

  Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF14691
  Catalogue info

  Wczesna opieka nad dzieckiem: warunki pracy, szkolenia i jakość usług – systematyczny przegląd

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W ostatnich dokumentach dotyczących polityki unijnej podkreśla się znaczenie poprawy warunków pracy i udoskonalenia rozwoju zawodowego pracowników w obszarze wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC) – zarówno w zakresie zapewniania równego dostępu do usług, jak i podnoszenia ich jakości. Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd wyników ze wszystkich 28 państw członkowskich UE w celu ustalenia, w jaki sposób można dostosować szkolenie i rozwój pracowników sektora ECEC, tak aby podnieść jakość usług dostępnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w państwach członkowskich UE. Ustalono między innymi, że działania z zakresu rozwoju zawodowego, które są zintegrowane z istniejącą praktykę i ukierunkowane na analizę, mogą skutkować opracowaniem skuteczniejszych praktyk i programów nauczania. Element informacji zwrotnych w postaci nagrania wideo został uznany za skuteczne narzędzie zwiększania kompetencji praktyków w zakresie opieki i stymulacji językowej; ponadto istnieją dowody, wyższy stosunek liczby personelu do liczby dzieci oraz mniej liczne klasy mają pozytywny wpływ na jakość pracy praktyków i na interakcje między personelem a dziećmi.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz