Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Opublikowane
22 Październik 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Jungblut, Jean-Marie

Podsumowanie

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutionaRead more

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  126
  Nr referencyjny: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  Autor/autorzy: 
  Jungblut, Jean-Marie

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF15341
  Catalogue info

  Praca zawodowa i opieka: Środki służące godzeniu obowiązków w czasach zmian demograficznych

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Wraz ze wzrostem w Europie średniego trwania życia i zwiększaniem się europejskiej siły roboczej więcej osób w wieku produkcyjnym będzie musiało łączyć pracę zawodową ze sprawowaniem opieki, szczególnie nad starszymi krewnymi. Istnieje wiele podmiotów i instytucji zaangażowanych w organizację takiej opieki oraz wiele ram instytucjonalnych regulujących kwestię godzenia opieki z pracą. W niniejszym opracowaniu pokazano, jak pracujący opiekunowie łączą pracę zawodową z opieką oraz z jakich środków mogą korzystać w celu zrównoważonego zaspakajania tych potrzeb. Środki takie mogą być ujęte w krajowym ustawodawstwie dotyczącym pracy, układach zbiorowych pracy, inicjatywach przedsiębiorstw bądź też we wszystkich z tych trzech obszarów. Niektóre państwa członkowskie UE poczyniły większe postępy niż inne w zakresie możliwości łączenia pracy zawodowej z opieką, jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii umożliwienia pracującym opiekunom pozostania na rynku pracy przy jednoczesnym wypełnianiu obowiązków związanych z opieką nad krewnym w domu.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz