Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Opublikowane
24 Sierpień 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends Read more

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  92
  Nr referencyjny: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF15211
  Catalogue info

  Zbieżność i rozbieżność jakości zatrudnienia w Europie w latach 1995–2010

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu tym zbadano tendencje wzrostowe i spadkowe w jakości zatrudnienia w całej UE w latach 1995–2010. Poprawa i harmonizacja warunków pracy to główne cele Unii Europejskiej, lecz na jakość zatrudnienia wpływa wiele czynników. W sprawozdaniu określono poziom istotności tendencji w kluczowych wymiarach jakości zatrudnienia oraz opracowano mapy wzorów zbieżności i rozbieżności. Sprawozdanie to stanowi aktualną analizę zmian w jakości zatrudnienia w całej UE i dostarcza nową wiedzę na potrzeby kształtowania polityki. W badaniu stwierdzono, że w celu poprawienia jakości zatrudnienia nadal potrzebne są szczególne wysiłki o charakterze politycznym, ponieważ taka poprawa nie wydaje się być automatyczną konsekwencją rozwoju gospodarczego i technologicznego.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz