Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Uaktualniono
29 Październik 2015
Opublikowane
29 Październik 2015
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  132
  Reference No: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15441
  Catalogue info

  Poprawa warunków pracy w zawodach z wieloma wadami

  Authors: 
  Eurofound

  Sprawozdanie zawiera analizę warunków pracy pracowników, w szczególności pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach oraz robotników niewykwalifikowanych, w zawodach charakteryzujących się niską jakością pracy mierzoną czterema głównymi wskaźnikami, tj. dochodami, perspektywami, czasem pracy i zasadniczą jakością zatrudnienia. Niska jakość zatrudnienia oraz niedopuszczalne warunki pracy mają dla tych pracowników mają bezpośrednie istotne skutki związane ze zdrowiem psychospołecznym i fizycznym, bezpieczeństwem zatrudnienia, równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, karierą i, ostatecznie, trwałością zatrudnienia. W oparciu o dane z badania warunków pracy w Europie z 2010 r. oraz z badania sondażowego siły roboczej w UE z 2013 r. w sprawozdaniu przedstawiono inicjatywy, politykę i środki z 28 państw członkowskich UE mające na celu poprawę ogólnych warunków pracy w przedmiotowych zawodach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz