Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Opublikowane
29 Październik 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of joRead more

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  132
  Nr referencyjny: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF15441
  Catalogue info

  Poprawa warunków pracy w zawodach z wieloma wadami

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Sprawozdanie zawiera analizę warunków pracy pracowników, w szczególności pracowników o niskich i średnich kwalifikacjach oraz robotników niewykwalifikowanych, w zawodach charakteryzujących się niską jakością pracy mierzoną czterema głównymi wskaźnikami, tj. dochodami, perspektywami, czasem pracy i zasadniczą jakością zatrudnienia. Niska jakość zatrudnienia oraz niedopuszczalne warunki pracy mają dla tych pracowników mają bezpośrednie istotne skutki związane ze zdrowiem psychospołecznym i fizycznym, bezpieczeństwem zatrudnienia, równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, karierą i, ostatecznie, trwałością zatrudnienia. W oparciu o dane z badania warunków pracy w Europie z 2010 r. oraz z badania sondażowego siły roboczej w UE z 2013 r. w sprawozdaniu przedstawiono inicjatywy, politykę i środki z 28 państw członkowskich UE mające na celu poprawę ogólnych warunków pracy w przedmiotowych zawodach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz