Exploring the diversity of NEETs

Report
Opublikowane
4 Lipiec 2016
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the econRead more

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  72
  Nr referencyjny: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16021
  Catalogue info

  Analiza różnorodności młodzieży NEET

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Pojęcie „młodzież NEET” (młodzież niepracująca, niekształcąca się ani nieszkoląca się) jest od 2010 roku szeroko stosowane jako narzędzie informacyjne polityk na rzecz młodzieży w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Chociaż stanowi ono cenny dodatek do bardziej tradycyjnych wskaźników stosowanych do zrozumienia słabszej pozycji ekonomicznej i społecznej ludzi młodych oraz ich uczestnictwa w rynku pracy i włączenia społecznego, jest często krytykowane z powodu niejednorodności populacji, którą obejmuje. W sprawozdaniu analizuje się różnorodność młodzieży NEET i wskazuje siedem podgrup, na które można podzielić populację NEET, wykorzystując dane zebrane rutynowo do badania sondażowego siły roboczej UE. Poprzez analizę danych dotyczących każdej z tych podgrup przedstawiono przegląd współczesnej struktury młodzieży NEET, zarówno na poziomie UE-28, jak i w każdym państwie członkowskim. Należy mieć nadzieję, że informacje te umożliwią decydentom bardziej precyzyjne ukierunkowanie działań zmierzających do łatwiejszego angażowania młodych ludzi w świat pracy i szkoleń.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Country profiles

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz