Changes in remuneration and reward systems

Report
Opublikowane
1 Wrzesień 2016
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits inRead more

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  72
  Nr referencyjny: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16321
  Catalogue info

  Zmiany w systemach wynagrodzeń i nagród

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W ostatnich dziesięcioleciach w całej Europie zwiększa się zasięg stosowania systemów nagród dodatkowych dla pracowników, zarówno w ujęciu liczby przedsiębiorstw wykorzystujących je, jak też w ujęciu liczby pracowników nimi objętych. Systemy nagród dodatkowych obejmują płace uzależnione od wyników, udział w zyskach, płatności za określone wyniki oraz świadczenia rzeczowe. Powyższe formy wynagrodzeń służą motywacji i nagradzaniu pracowników oraz powiązaniu płac z wynikami przedsiębiorstwa. W sprawozdaniu analizie poddano różne rodzaje systemów płac dodatkowych, zasięg ich stosowania w różnych państwach i sektorach w UE i w Norwegii oraz ich adekwatność do różnych grup pracowników. Przeanalizowano też, jak są one uregulowane w poszczególnych państwach, jak dalece są zintegrowane w ramach układów zbiorowych oraz jakie są poglądy partnerów społecznych na ich temat.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz