Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Opublikowane
30 Wrzesień 2016
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  76
  Nr referencyjny: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16301
  Catalogue info

  Mapowanie kluczowych wymiarów stosunków pracy w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono, przeanalizowano i omówiono kluczowe wymiary i wskaźniki na potrzeby porównawczych ram stosunków pracy. Następnie w sprawozdaniu zidentyfikowano i oceniono istniejące źródła danych, które mogą być wykorzystane do pomiaru tych różnych wymiarów ram porównawczych. Ponadto zidentyfikowano możliwe braki danych, które można zlikwidować dzięki przyszłej pracy Eurofound nad projektem w 2017 r. – „Application of the key dimensions of industrial relations” (Zastosowanie kluczowych wymiarów stosunków pracy). Wyniki uwydatniają znaczenie kluczowych wymiarów dla europejskich rządów i partnerów społecznych. Proponowane ramy koncepcyjne i kluczowe wymiary mogą służyć jako narzędzie monitorowania na potrzeby oceny zmian w zasadach, wartościach i ich zastosowaniu praktycznym w systemach stosunków pracy w UE.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz