New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Opublikowane
12 Lipiec 2016
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relatiRead more

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  82
  Nr referencyjny: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16191
  Catalogue info

  Nowe tematy, nowe narzędzia i innowacyjne praktyki przyjęte przez partnerów społecznych

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dialog społeczny wciąż jest ważny w Europie. Ostatnie debaty orientacyjne na poziomie UE uwydatniły fakt, że pojawienie się – zwłaszcza od czasu kryzysu w 2008 r. – nowych dyskusji na temat sprawiedliwości społecznej, demokracji, jakości pracy i nowych modeli stosunków pracy podważało tradycyjne funkcjonowanie systemów stosunków pracy i dialogu społecznego. Głównym celem tego badania porównawczego jest zebranie informacji o tym, jak partnerzy społeczni w UE-28 i Norwegii zareagowali na wiele nowych wyzwań politycznych, prawnych i społecznych, które pojawiły się w ostatnich latach. W sprawozdaniu przeanalizowano, w jaki sposób partnerzy społeczni badają nowe tematy i nowe narzędzia oraz opracowują innowacyjne podejścia. Można zidentyfikować co najmniej dwa różne rodzaje nowych tematów: te, które są nowe z punktu widzenia całej UE (takie jak zmiana klimatu), oraz te, które są nowe tylko dla niektórych państw członkowskich (takie jak równouprawnienie płci). W badaniu przeanalizowano praktyki partnerów społecznych na poziomie międzysektorowym, sektorowym i krajowym w latach 2000–2014.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz