The concept of representativeness at national, international and European level

Report
Opublikowane
19 Grudzień 2016
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the reRead more

The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels. It shows that representativeness has various meanings across the 28 Member States and Norway, with most countries featuring a combination of legal conformity and mutual recognition. Based on information provided by national correspondents in the 28 EU Member States and Norway, the report analyses the concept of representativeness at national level by reviewing key elements such as electoral success, organisational strength in terms of membership, and the capacity to negotiate. The final section turns to the methodology used by Eurofound to assess representativeness since 1996 and raises the question as to whether this approach should be refined or modified after 10 years of application. An executive summary is also available - see Related content.

See also: Annexes: Survey questionnaire - Tables - Figures

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  82
  Nr referencyjny: 
  EF1644
  ISBN: 
  978-92-897-1556-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-16-037-EN-N
  DOI: 
  10.2806/517612
  Catalogue info

  The concept of representativeness at national, international and European level

  The representativeness of social partners provides legitimacy for their various roles in industrial relations, whether through the vehicle of social dialogue, collective bargaining or involvement in government policymaking or implementation. This report compares the different ways in which the representativeness of social partners is defined at national, European and international levels.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16441
  Catalogue info

  Koncepcja reprezentatywności na poziomie krajowym, międzynarodowym i europejskim

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Reprezentatywność partnerów społecznych uprawnia ich do odgrywania różnych ról w kształtowaniu stosunków pracy poprzez dialog społeczny, układy zbiorowe pracy lub zaangażowanie w tworzenie przez rząd odpowiednich polityk lub w ich wdrażanie. W niniejszym sprawozdaniu porównano różne definicje reprezentatywności partnerów społecznych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Reprezentatywność rozumiana jest na różne sposoby w 28 państwach członkowskich UE oraz w Norwegii, przy czym w większości państw podkreśla się połączenie zgodności z prawem i wzajemnego uznawania. W oparciu o informacje przekazane przez korespondentów krajowych z 28 państw członkowskich i Norwegii, w sprawozdaniu dokonano analizy koncepcji reprezentatywności na poziomie krajowym poprzez odwołanie do kluczowych elementów, takich jak sukces wyborczy, siła organizacyjna pod kątem liczby członków oraz zdolność negocjacyjna. W ostatniej części opracowania odwołano się do metodologii stosowanej przez Eurofound do oceny reprezentatywności od 1996 r., a także postawiono pytanie o konieczność jej ewentualnego doprecyzowania lub zmiany po 10 latach stosowania.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz