Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

Report
Opublikowane
6 Wrzesień 2016
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 21 languages
Pobierz

Podsumowanie

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social Read more

Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion. The link between social dialogue and productivity and competitiveness has been the subject of much research, particularly since the advent of the economic crisis in 2008. In some countries, decentralised bargaining is part of a coordinated system, but in others key aspects of coordinated social dialogue, such as company-level worker representation, are missing. This report identifies how management, employees and their representatives find common solutions to common problems. It also describes the measures, especially innovative approaches, that have been established through social dialogue in response to new workplace challenges.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  76
  Nr referencyjny: 
  EF1633
  ISBN: 
  978-92-897-1547-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-16-535-EN-N
  DOI: 
  10.2806/439918
  Catalogue info

  Win–win arrangements: Innovative measures through social dialogue at company level

  Well-functioning social dialogue is a key component for the successful design and implementation of reforms needed to increase the competitiveness of Europe’s economies and create more jobs. It balances workers’ and employers’ interests and contributes to both economic competitiveness and social cohesion.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  Ef16331
  Catalogue info

  Rozwiązania korzystne dla obu stron: innowacyjne środki wypracowywane poprzez dialog społeczny na poziomie przedsiębiorstwa

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Dobrze funkcjonujący dialog społeczny jest kluczowym elementem udanego projektowania i wdrażania reform niezbędnych do zwiększenia konkurencyjności europejskich gospodarek i utworzenia większej liczby miejsc pracy. Równoważy on interesy pracowników i pracodawców oraz przyczynia się do poprawy zarówno konkurencyjności gospodarczej, jak i spójności społecznej. Związek między dialogiem społecznym a wydajnością i konkurencyjnością był przedmiotem wielu badań, zwłaszcza pod czasu kryzysu gospodarczego w 2008 r. W niektórych państwach zdecentralizowane negocjacje zbiorowe stanowią część skoordynowanego systemu, lecz w pozostałych państwach nie ma kluczowych aspektów skoordynowanego dialogu społecznego, takich jak reprezentacja pracowników na poziomie przedsiębiorstwa. Niniejsze sprawozdanie dotyczy sposobu, w jaki kierownictwo, pracownicy i ich przedstawiciele wypracowują wspólne rozwiązania wspólnych problemów. Opisano w nim również środki, w szczególności innowacyjne rodzaje podejścia, które ustanowiono w drodze dialogu społecznego w odpowiedzi na nowe wyzwania w miejscu zatrudnienia.

  Dostępne do pobrania w 21 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz