Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

Report
Opublikowane
13 Kwiecień 2016
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF
Authors: 
Riso, Sara

Podsumowanie

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-up support measures for young job-seekers. However, these measures vary considerably in terms of their content, delivery and aims. This report provides an overview of the current start-up support measures targeted at young people, as well as other more general measures that have relevance for them. It also reviews evaluations of the impact of selected start-up support measures. In doing so, it highlights some of the key methodological issues and limitations of the evaluation exercise. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF1609
  ISBN: 
  978-92-897-1422-8
  Catalogue: 
  TJ-02-16-243-EN-C
  DOI: 
  10.2806/075998
  Catalogue info

  Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

  Authors: 
  Riso, Sara

  Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16091
  Catalogue info

  Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw przez młodych ludzi w UE – od wdrożenia po ocenę

  Authors: 
  Eurofound

  Wobec wysokiego bezrobocia wśród osób młodych decydenci zwracają większą uwagę na zachęcanie młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw jako sposób na ich łatwiejsze wejście na rynek pracy. W ramach gwarancji dla młodzieży uruchomionej w 2013 . kilka państw członkowskich wprowadziło środki wspierające tworzenie nowych przedsiębiorstw dla młodych osób poszukujących pracy. Jednak środki te różnią się znacznie w zakresie swojej treści, realizacji i celów. W sprawozdaniu przedstawiono przegląd obecnych środków wspierania tworzenia nowych przedsiębiorstw skierowanych do osób młodych, jak również innych bardziej ogólnych środków, które są dla nich istotne. Zawarto w nim również przegląd ocen skutków wybranych środków wspierających tworzenie nowych przedsiębiorstw. Zwrócono przy tym uwagę na kilka kluczowych zagadnień i ograniczeń metodologicznych prowadzonych ocen.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz