Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Uaktualniono
9 Grudzień 2017
Opublikowane
14 Grudzień 2016
pdf
Formaty
Executive summary in 21 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Fóti, Klára; Fromm, Andrea

Podsumowanie

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of reRead more

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  62
  Nr referencyjny: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  Autor/autorzy: 
  Fóti, Klára; Fromm, Andrea

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16461
  Catalogue info

  Podejścia do integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl na rynku pracy

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Niniejsze sprawozdanie stanowi uzupełnienie istniejących badań na temat integracji uchodźców i azylantów na rynku pracy. Zawiera aktualne informacje na temat przepisów prawnych i praktycznych rozwiązań przyjętych w pierwszej połowie 2016 r., analizę integracji na rynku pracy w szerszym kontekście przyjmowania azylantów oraz wspierania azylantów i uchodźców, a także omówienie roli partnerów społecznych w tym kontekście. Autorzy opracowania wskazują, że kraje najbardziej dotknięte kryzysem uchodźców podjęły starania, by zapewnić osobom ubiegającym się o azyl szybszy i łatwiejszy dostęp do swoich rynków pracy. W niektórych spośród nich partnerzy społeczni aktywnie uczestniczą w opracowywaniu skuteczniejszych strategii integracji na rynku pracy i uruchomili już kilka obiecujących inicjatyw. Nagły napływ ogromnej liczby azylantów stanowi jednak poważne wyzwanie: dopiero czas pokaże, w jaki sposób Europa pokona pojawiające się przeszkody.

  Dostępne do pobrania w 21 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • Labour market integration of refugees and asylum seekers: Current status and future needs for research
   Working paper
   9 Grudzień 2017
   Autor/autorzy
   Number of pages
   15
   Nr referencyjny
   WPEF17001
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz