The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Opublikowane
11 Październik 2016
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almosRead more

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps.  An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  106
  Nr referencyjny: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16381
  Catalogue info

  Zróżnicowanie poziomu zatrudnienia ze względu na płeć: wyzwania i rozwiązania

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W ciągu ostatnich dziesięcioleci wzrosło uczestnictwo kobiet w rynku pracy w Unii Europejskiej, przekraczając 70% w 2014 r. W wymienionym roku kobiety stanowiły 46% osób aktywnych zawodowo na unijnym rynku pracy. Prawie we wszystkich państwach członkowskich wskaźnik zatrudnienia i aktywności zawodowej kobiet nadal jest jednak niższy niż w przypadku mężczyzn. Zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu strategii „Europa 2020”, jakim jest ogólny wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet do co najmniej 75% do 2020. W niniejszym sprawozdaniu zgłębiono główne cechy i konsekwencje różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ustalono, że całkowity koszt niższego wskaźnika zatrudnienia kobiet wyniósł około 370 mld EUR w 2013 r., co odpowiada 2,8% unijnego PKB. W sprawozdaniu zbadano także strategie polityczne i środki mające na celu promowanie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, które mogłyby odgrywać zasadniczą rolę w zniwelowaniu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz