Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

Report
Uaktualniono
18 Sierpień 2016
Opublikowane
04 Sierpień 2016
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences. The full impact of poor housing tends to be evident only in the longer term, and the savings to publicly funded services, the economy and society that investment in good quality accommodation can deliver are not always obvious. While housing policies are the prerogative of national governments, many Member States face similar challenges in this field. In some, projects to improve inadequate housing have already provided valuable practical experience that can usefully be shared, and this report presents eight such case studies. While improving poor living conditions would be costly, the report suggests the outlay could be recouped quite quickly from savings on healthcare and a range of publicly funded services – in the EU as a whole, for every €3 invested in improving housing conditions, €2 would come back in savings in one year. 

With contributions from Robert Anderson, Pierre Faller, Jan Vandamme (Eurofound) and Madison Welsh.

 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  EF1604
  ISBN: 
  978-92-897-1478-5
  Catalogue: 
  TJ-01-16-429-EN-N
  DOI: 
  10.2806/049107
  Catalogue info

  Inadequate housing in Europe: Costs and consequences

  This report aims to improve understanding of the true cost of inadequate housing to EU Member States and to suggest policy initiatives that might help address its social and financial consequences.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16041
  Catalogue info

  Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe w Europie: Koszty i konsekwencje

  Authors: 
  Eurofound

  Niniejsze sprawozdanie ma pomóc w zrozumieniu rzeczywistych, ponoszonych przez państwa członkowskie UE kosztów nieodpowiednich warunków mieszkaniowych, a także zasugerować inicjatywy polityczne w obszarze ich społecznych i finansowych konsekwencji. Prawdziwy wpływ nieodpowiednich warunków mieszkaniowych uwidacznia się dopiero w dłuższej perspektywie, a oszczędności w zakresie usług finansowanych ze środków publicznych, korzyści gospodarcze i społeczne związane z inwestycjami w dobrej jakości mieszkalnictwo nie zawsze są oczywiste. Choć polityka mieszkaniowa pozostaje w gestii rządów krajowych, wiele państw członkowskich mierzy się z podobnymi wyzwaniami w tym obszarze. Realizowane w niektórych krajach projekty służące poprawie warunków mieszkaniowym są źródłem cennych, praktycznych informacji i wniosków, a w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono osiem obrazujących je studiów przypadku z kilku krajów europejskich. O ile poprawa warunków życia byłaby kosztowna, autorzy sprawozdania sugerują, że inwestycje zwróciłyby się szybko dzięki oszczędnościom w zakresie usług dotowanych lub finansowanych ze środków publicznych.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz