Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Uaktualniono
2 Sierpień 2016
Opublikowane
27 Lipiec 2016
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  98
  Nr referencyjny: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF16101
  Catalogue info

  Zrównoważona praca przez całe życie: krajowe polityki i strategie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Kraje europejskie borykają się z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, zmniejszającą się liczebnością siły roboczej, niepewnymi formami zatrudnienia, a w wielu przypadkach także redukcją miejsc pracy w wyniku kryzysu gospodarczego. Zapewnienie większej liczbie osób uczestnictwa w rynku pracy i aktywności zawodowej również w starszym wieku stało się kluczowym zagadnieniem polityki we wszystkich państwach członkowskich UE. Wyzwaniom tym można sprostać poprzez przyjęcie podejścia, które uznaje zrównoważony charakter pracy za kwestię kluczową. Zrównoważona praca oznacza „takie warunki życia i pracy, które sprzyjają podejmowaniu pracy i aktywności zawodowej przez cały, długi okres życia zawodowego”. W opracowaniu przedstawiono analizę polityk krajowych sprzyjających zrównoważonej pracy w dziesięciu państwach członkowskich UE. Przeanalizowano, jak realizowane są polityki, czy stanowią element spójnych ram, a także czy uzupełniają się wzajemnie, czy też są rozbieżne.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz