Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers

Report
Opublikowane
28 Listopad 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of dRead more

With people living longer, the need for affordable care of high quality to support Europe’s population increases. Over the last ten years there has been an expansion of the private sector in terms of the number of care homes and the places they provide. This increase takes place in a context of decrease or very slow growth in the services provided in public care homes. This report examines services in the public and private sectors, how they differ in the services they provide in terms of the quality, accessibility and efficiency of services. As private provision increases, costs to users are likely to become a more significant barrier issue unless there is an increase in public benefits to subsidise use. There are also some differences in the location of different types of care homes, with private care homes more likely to be found in affluent urban areas. Differences in the types of residents are influenced by the profitability of the services they require. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF17231
  Catalogue info

  Domy opieki dla starszych Europejczyków: usługodawcy publiczni, komercyjni i niekomercyjni

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu przedstawiono przegląd zmian, jakie zaszły w ciągu ostatniego dziesięciolecia w odniesieniu do świadczenia usług publicznych i prywatnych (zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych) w zakresie domów opieki. Chociaż nastąpiła znaczna zmiana w zakresie rozmiarów domów opieki i ich własności, nie istnieją ujednolicone dane z całej UE z podziałem według rodzaju własności lub celu gospodarczego usługodawców. W sprawozdaniu zgromadzono dostępne dane oraz przedstawiono informacje zaczerpnięte z badań, ocen i ankiet dotyczące różnic w dostępności, jakości i skuteczności usług świadczonych w publicznych i prywatnych domach opieki dla osób starszych. Informacje zgromadzono głównie poprzez przegląd piśmiennictwa oraz za pośrednictwem sieci korespondentów europejskich Eurofound, która dostarczyła dane z krajowych urzędów statystycznych oraz krajowych badań statystycznych.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz