Estimating labour market slack in the European Union

Report
Opublikowane
18 Lipiec 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  56
  Nr referencyjny: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17111
  Catalogue info

  Szacowanie zastoju na rynku pracy w Unii Europejskiej

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Zastój na rynku pracy to niedobór pracy poszukiwanej przez pracowników w stosunku do faktycznej ilości dostępnej pracy. Najważniejszym wskaźnikiem zastoju pracowniczego jest stopa bezrobocia, jednak wyłączne skupienie się na tym parametrze powoduje pominięcie czterech piątych populacji osób bez pracy, które są bierne zawodowo, a nie bezrobotne. Wiele osób z tej grupy ma jakieś więzi z rynkiem pracy – chcieliby pracować, szukają pracy lub są gotowe do podjęcia pracy. Dodatkowo wiele osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy chciałoby pracować w większym wymiarze godzinowym. Celem sprawozdania jest bardziej szczegółowe oszacowanie zastoju na rynku pracy przy użyciu danych z badania sondażowego siły roboczej w UE, umożliwiające wskazanie i ilościowe określenie osób zmuszonych do wykonywania pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz osób biernych zawodowo z pewnymi więziami z rynkiem pracy. Autorzy obliczają, że w 2015 r. w szerokiej kategorii zastoju pracowniczego mieściło się około 50 milionów osób oraz że zmniejszanie się zastoju w następstwie ożywienia gospodarczego następowało wolniej niż spadek bezrobocia.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz