Living conditions and quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Uaktualniono
12 Lipiec 2018
Opublikowane
23 Styczeń 2018
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from prevRead more

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  122
  Nr referencyjny: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF17331
  Catalogue info

  Europejskie badanie jakości życia z 2016 r.

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Prawie 37 000 osób z 33 krajów europejskich (28 państw członkowskich UE i 5 krajów kandydujących) wzięło udział w sondażu przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2016 r. w ramach czwartej edycji europejskiego badania jakości życia. W niniejszym sprawozdaniu ogólnym przedstawiono wyniki dotyczące państw członkowskich UE. W badaniu wykorzystano informacje z poprzednich edycji, a także z innych badań, aby przyjrzeć się tendencjom w zakresie jakości życia na tle zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych społeczeństw europejskich. Dziesięć lat po globalnym kryzysie ekonomicznym zbadano w szerokim ujęciu dobrostan i jakość życia, z uwzględnieniem jakości społeczeństwa i usług publicznych. Wyniki badania wskazują, że w wielu obszarach utrzymują się różnice pomiędzy krajami, chociaż są one mniej jednoznaczne i są rezultatem szeregu czynników. Każde państwo członkowskie wykazuje pewne mocne strony w określonych aspektach związanych z dobrostanem obywateli. Zarazem jednak wiele problemów dotyka niektórych społeczeństw w większym stopniu nich innych. We wszystkich krajach utrzymują się wyraźne nierówności społeczne. 

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 Lipiec 2018
   Autor/autorzy
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Nr referencyjny
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   8 Marzec 2018
   Autor/autorzy
   Kantar Public
   Nr referencyjny
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz