Quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Uaktualniono
12 Lipiec 2018
Opublikowane
23 Styczeń 2018
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

 • Full report

  Number of Pages: 
  122
  Reference No: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Catalogue: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info

  European Quality of Life Survey 2016

  Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17331
  Catalogue info

  Europejskie badanie jakości życia z 2016 r.

  Authors: 
  Eurofound

  Prawie 37 000 osób z 33 krajów europejskich (28 państw członkowskich UE i 5 krajów kandydujących) wzięło udział w sondażu przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2016 r. w ramach czwartej edycji europejskiego badania jakości życia. W niniejszym sprawozdaniu ogólnym przedstawiono wyniki dotyczące państw członkowskich UE. W badaniu wykorzystano informacje z poprzednich edycji, a także z innych badań, aby przyjrzeć się tendencjom w zakresie jakości życia na tle zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych społeczeństw europejskich. Dziesięć lat po globalnym kryzysie ekonomicznym zbadano w szerokim ujęciu dobrostan i jakość życia, z uwzględnieniem jakości społeczeństwa i usług publicznych. Wyniki badania wskazują, że w wielu obszarach utrzymują się różnice pomiędzy krajami, chociaż są one mniej jednoznaczne i są rezultatem szeregu czynników. Każde państwo członkowskie wykazuje pewne mocne strony w określonych aspektach związanych z dobrostanem obywateli. Zarazem jednak wiele problemów dotyka niektórych społeczeństw w większym stopniu nich innych. We wszystkich krajach utrzymują się wyraźne nierówności społeczne. 

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz