Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Opublikowane
13 Marzec 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. An executive summary is also available - see Related content.

Read less

Formaty

 • Report

  Number of pages: 
  70
  Reference no.: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Catalogue no.: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Formaty

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF16631
  Catalogue info

  Nierówności dochodowe i struktury zatrudnienia w Europie przed wielką recesją i po tym okresie

  Author(s): 
  Eurofound

  W sprawozdaniu odniesiono się do obaw dotyczących nierówności w dochodach narastających w debatach akademickich i programowych oraz przedstawiono kompleksowe badanie dotyczące nierówności w dochodach przed wielką recesją, która rozpoczęła się w latach 2008–2009, i później (dane dotyczące dochodów za lata 2004–2013).  Ma ono dwojaki cel zakładający przyjęcie ogólnounijnej perspektywy oraz aktualizację opisu nierówności w ramach różnych źródeł dochodów i w większości państw członkowskich. Wyniki pokazują, że nierówności w dochodach na poziomie UE znacznie się zmniejszały przed 2008 r. wskutek nasilonego procesu konwergencji dochodów między państwami europejskimi, jednak wielka recesja przerwała ten trend i nastąpiło pogłębienie nierówności zarówno w UE jako całości, jak też w większości państw. Choć w poprzednich badaniach podkreślano, że głównym czynnikiem narastających długoterminowych nierówności w dochodach do dyspozycji sektora gospodarstw domowych w wielu państwach europejskich jest zwiększające się zróżnicowanie płac, w sprawozdaniu wskazano, że bezrobocie i wynikający z niego spadek dochodów z pracy są główną przyczyną pogłębiających się w ostatnich latach nierówności. Obniżyły się poziomy dochodów realnych i od początku kryzysu skurczyła się klasa średnia w większości europejskich państw. Badaniu poddano również rolę łączenia dochodów przez rodziny w ograniczaniu nierówności oraz wpływ europejskich polityk opieki społecznej w zakresie łagodzenie skutków zaburzeń gospodarczych na dystrybucję dochodów.

  Available for download in 22 languages

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz