Innovative changes in European companies

Report
Uaktualniono
26 Czerwiec 2017
Opublikowane
22 Czerwiec 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new oRead more

Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change. It also explores links between innovation and company performance and workplace well-being, and examines the role of social dialogue in enhancing performance, well-being and innovation. The use of monitoring instruments for internal quality and external developments turned out to be among the strongest determinants of overall innovation; the degree of workers’ autonomy was another important factor. The probability of innovation is boosted when strong work organisation structures are combined with direct employee participation – for instance, involvement in solving problems or improving the quality of production. 
 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  96
  Nr referencyjny: 
  EF1707
  ISBN: 
  978-92-897-1578-2
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-17-363-EN-N
  DOI: 
  10.2806/536983
  Catalogue info

  Innovative changes in European companies

  Innovation is an important driver of improved competitiveness, productivity and growth potential. This report explores which workplace practices have the strongest links to innovative company behaviour, looking at innovation in the form of new or significantly changed products or processes, new or improved marketing methods, and organisational change.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17071
  Catalogue info

  Innowacyjne zmiany w europejskich przedsiębiorstwach

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Innowacyjność w jej różnorodnych postaciach uznaje się za istotny czynnik sprzyjający poprawie konkurencyjności i wydajności przedsiębiorstw oraz przyczyniający się do zwiększania ich potencjału w zakresie wzrostu gospodarczego. Dzięki wprowadzaniu innowacji związanych z oferowanymi przez siebie produktami, jak również innowacji związanych z praktykami i procedurami stosowanymi w miejscu pracy, europejscy pracodawcy mogą skuteczniej konkurować z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej.

  W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki krytycznej analizy powszechnych koncepcji związanych z innowacyjnością i przyjrzano się powiązaniom między innowacjami, praktykami, wydajnością i dobrostanem w miejscu pracy w państwach UE-28. W sprawozdaniu zbadano w szczególności zależności między innowacyjnymi działaniami podejmowanymi przez przedsiębiorstwo a wdrażaniem zestawów określonych praktyk w miejscu pracy. W sprawozdaniu zastanowiono się również nad rolą dialogu społecznego w procesie przekładania innowacyjnych praktyk stosowanych w miejscu pracy na wzrost poziomu wydajności pracy i dobrostanu pracowników.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Company Survey 2013

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2013, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz