Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

Report
Opublikowane
24 luty 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partnerRead more

This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014. It examines the social partners’ involvement in the elaboration of the National Reform Programmes and to what extent they are heard and their views taken into account with regard to social and labour policies. Overall, the involvement of social partners in most Member States is carried out in a relatively smooth way. Some progress can be identified in terms of both the number of Member States in which improvement has taken place and the procedures applied for involving the social partners. However, significant differences remain in the practices, quality and effectiveness of social partner involvement in the European Semester process. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  40
  Nr referencyjny: 
  EF1665
  ISBN: 
  978-92-897-1575-1
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-17-224-EN-N
  DOI: 
  10.2806/104524
  Catalogue info

  Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update

  This report provides an update on the role of national social partners in the European Semester process over the period 2015–2016, describing the main developments and changes compared with a previous Eurofound study on their involvement during the period 2011–2014.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16651
  Catalogue info

  Zaangażowanie partnerów społecznych w europejski semestr Aktualizacja informacji na rok 2016

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Niniejsze sprawozdanie zawiera aktualizację informacji na temat roli krajowych partnerów społecznych w europejskim semestrze w latach 2015–2016; opisano w nim główne zmiany w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym przez Eurofound na temat ich zaangażowania w latach 2011–2014. W sprawozdaniu przeanalizowano udział partnerów społecznych w opracowywaniu krajowych programów reform oraz zakres, w jakim ich zdanie i opinie są uwzględniane w polityce społecznej i polityce zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, w większości państw członkowskich zaangażowanie partnerów społecznych przebiega stosunkowo sprawnie. Można zauważyć pewne postępy zarówno pod względem liczby państw członkowskich, w których nastąpiły usprawnienia, jak i procedur stosowanych w celu zaangażowania partnerów społecznych. W dalszym ciągu utrzymują się jednak znaczące różnice pod względem praktyk, jakości i efektywności zaangażowania partnerów społecznych w proces europejskiego semestru.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz