Changing places: Mid-career review and internal mobility

Report
Opublikowane
17 Styczeń 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifyinRead more

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age. Following an exploration of career trajectories and transitions, the report focuses on arduous jobs: their incidence across Europe and the implications of such work for career and work sustainability. It examines various tools and strategies used by public authorities and social partners to keep workers in arduous jobs in employment longer. Finally, three case studies – from Belgium, France and the UK – of mid-career reviews undertaken either as pilot projects or as a legislative reform are presented. 

Read less

Formaty

 • Full report

  Number of Pages: 
  80
  Reference No: 
  EF1620
  ISBN: 
  978-92-897-1442-6
  Catalogue: 
  TJ-04-15-951-EN-N
  DOI: 
  10.2806/42599
  Catalogue info

  Changing places: Mid-career review and internal mobility

  Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16201
  Catalogue info

  Zmiana miejsc: Ocena w trakcie kariery zawodowej i mobilność wewnętrzna

  Authors: 
  Eurofound

  Starzenie się społeczeństwa to wyzwanie, które zmusza do zastanowienia nad sposobami zachęcania pracowników do przedłużenia ich kariery zawodowej, zapewniając przy tym, że nie odbywa się to kosztem ich zdrowia i dobrostanu. Wypracowanie skutecznych rozwiązań jest szczególnie istotne w odniesieniu do osób wykonujących ciężką pracę. Niniejsze sprawozdanie dotyczy roli, jaką mogą w tym obszarze odegrać przeglądy i oceny kariery zawodowej. Pozwalają one naświetlić opcje dostępne tym, którzy pragną pozostać aktywni zawodowo do późniejszym wieku emerytalnego. Po przeprowadzeniu analizy trajektorii karier i zmian z nimi związanych, autorzy sprawozdania koncentrują się na pracy szczególnie uciążliwej, uwzględniając zakres tego zjawiska w Europie i jego konsekwencje z punktu widzenia kariery zawodowej i zatrudnienia osób starszych. Przeanalizowano różne narzędzia i strategie, z których korzystają władze publiczne i partnerzy społeczni, aby zachęcić osoby wykonujące ciężką pracę do późniejszego przechodzenia na emeryturę. Ponadto zaprezentowano trzy studia przypadków – z Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii – dotyczące przeglądów karier zawodowych przeprowadzanych w ramach projektów pilotażowych lub reform legislacyjnych.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz