Reactivate: Employment opportunities for economically inactive people

Report
Opublikowane
31 Październik 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Employment policies tend to focus on unemployed people, but evidence indicates that many people who are economically inactive also have labour market potential. This report examines groups within the inactive population that find it difficult to enter or re-enter the labour market and explores thRead more

Employment policies tend to focus on unemployed people, but evidence indicates that many people who are economically inactive also have labour market potential. This report examines groups within the inactive population that find it difficult to enter or re-enter the labour market and explores the reasons why. It maps the characteristics and living conditions of these groups, discusses their willingness to work and examines the barriers that prevent them from doing so. The report also looks at strategies being implemented by Member States to promote the inclusion of those outside the labour market. It highlights that many inactive people would like to work in some capacity, particularly students and homemakers. Stressing the importance of focusing on the specific needs of the inactive population in designing and implementing effective strategies for their labour market integration, the report argues that Member States should fully implement the 2008 European Commission Recommendation on the active inclusion of people excluded from the labour market. 

Read less

Formaty

 • Full report

  Number of Pages: 
  78
  Reference No: 
  EF1728
  ISBN: 
  978-92-897-1612-3
  Catalogue: 
  TJ-04-17-806-EN-N
  DOI: 
  10.2806/8719
  Catalogue info

  Reactivate: Employment opportunities for economically inactive people

  Employment policies tend to focus on unemployed people, but evidence indicates that many people who are economically inactive also have labour market potential. This report examines groups within the inactive population that find it difficult to enter or re-enter the labour market and explores the reasons why.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17281
  Catalogue info

  Ponowne wejście na rynek pracy: możliwości zatrudnienia osób biernych zawodowo

  Authors: 
  Eurofound

  Aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020” dotyczące zatrudnienia i ubóstwa, ważne jest, aby polityka koncentrowała się nie tylko na osobach bezrobotnych, ale także na tych biernych zawodowo. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) za osoby bierne zawodowo uznaje się osoby niepracujące, nieszukające pracy lub niedyspozycyjne. Podczas gdy bezrobotni są stosunkowo dobrze zbadaną grupą i do tych osób skierowanych jest wiele strategii zatrudnienia, zjawisko to jest rzadsze w przypadku osób biernych zawodowo. Podjęte ostatnio w kilku państwach członkowskich działania pokazują jednak, że w obrębie tej populacji występują grupy, które również mają szanse na zatrudnienie na rynku pracy.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz