Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

Report
Uaktualniono
20 Czerwiec 2019
Opublikowane
15 luty 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of nationRead more

New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work. The report shows that this work arrangement is growing in most countries. Positive effects of T/ICTM usually include a shortening of commuting time, greater working time autonomy, better overall work–life balance, and higher productivity. At the same time, disadvantages include its tendency to lengthen working hours, to create interference between work and personal life, and to result in work intensification, which can lead to high levels of stress with negative consequences for workers’ health and well-being. The ambiguous and even contradictory effects of T/ICTM on working conditions represent a current, real-world example about the challenges of the future of work. A range of policy suggestions to improve T/ICTM are made on the basis of the findings.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  80
  Nr referencyjny: 
  EF1658
  ISBN: 
  978-92-897-1569-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-16-316-EN-N
  DOI: 
  10.2806/372726
  Catalogue info

  Working anytime, anywhere: The effects on the world of work

  New information and communications technologies have revolutionised work and life in the 21st century. The constant connectivity enabled by these devices allows work to be performed at any time and from almost anywhere. This joint report by the ILO and Eurofound synthesises the findings of national studies from 15 countries, plus the European Working Conditions Survey, to consider the effects of telework and ICT-mobile work (T/ICTM) on the world of work.

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva. http://eurofound.link/ef1658

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF16581
  Catalogue info

  Praca w dowolnym czasie i miejscu oraz jej wpływ na świat pracy

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne zrewolucjonizowały pracę i życie w XXI wieku. Stała łączność, którą umożliwiają urządzenia ICT, pozwala na wykonywanie pracy w dowolnym czasie i niemal w dowolnym miejscu. Przedmiotowe wspólne sprawozdanie MOP i Eurofoundu zawiera syntezę wyników badań krajowych z 15 państw i europejskiego badania warunków pracy, mającą na celu przeanalizowanie wpływu telepracy/pracy mobilnej opartej na ICT na świat pracy. Ze sprawozdania tego wynika, że w większości państw rozwiązanie to jest coraz popularniejsze. Do pozytywnych skutków telepracy/pracy mobilnej opartej na ICT zaliczają się skrócenie czasu dojazdów do pracy, większa autonomia pod względem czasu pracy, lepsza ogólna równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz większa wydajność. Jednocześnie zgłaszane strony ujemne obejmują wydłużenie czasu pracy, nakładanie się życia zawodowego i prywatnego oraz intensyfikacja pracy mogąca prowadzić do wysokiego poziomu stresu – z negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia i dobrostanu pracowników. Niejednoznaczny, a nawet sprzeczny wpływ telepracy/pracy mobilnej opartej na ICT na warunki pracy odzwierciedla aktualną, codzienną sytuację w odniesieniu do wyzwań związanych z przyszłością pracy. Na podstawie ustaleń zaproponowano szereg rozwiązań w zakresie polityki korzystnych dla telepracy/pracy mobilnej opartej na ICT.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • Further exploring the working conditions of ICT-based mobile workers and home-based teleworkers
   Working paper
   20 Czerwiec 2019
   Autor/autorzy
   Number of pages
   63
   Nr referencyjny
   WPEF18007

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz