Working conditions of workers of different ages

Report
Opublikowane
21 Grudzień 2017
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms haveRead more

Demographic change is changing the face of working life across the EU. The increased demand on a shrinking pool of workers to provide for the social needs of an ageing population is leading to increases in the employment rate of older workers and a lengthening of working life. Policy reforms have – on the whole – focused on raising the statutory retirement age and providing financial incentives for older workers to remain in work beyond retirement age. However, a range of other factors also influence workers’ decision to continue working into old age – including health and well-being, work–life balance, career prospects and job security, and working conditions such as autonomy, hours of work and psychosocial aspects of the workplace. This report analyses these factors in depth for the 28 EU Member States, using data from the latest European Working Conditions Survey (EWCS 2015) and in the context of Eurofound’s concept of ‘sustainable work over the life course’. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  80
  Nr referencyjny: 
  EF1747
  ISBN: 
  978-92-897-1618-5
  Nr katalogowy: 
  TJ-06-17-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/879475
  Catalogue info

  Working conditions of workers of different ages

  Demographic change is increasing the number of older workers in employment in Europe. In order for all of them to work beyond 55 or even after the pension age, it is necessary to identify what are the factors preventing or helping workers to have a sustainable work.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF17471
  Catalogue info

  Warunki pracy pracowników w różnym wieku

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Zmiany demograficzne wpływają na oblicze życia zawodowego w całej UE. Zwiększone zapotrzebowanie na zmniejszającą się pulę pracowników w celu zaspokojenia potrzeb społecznych starzejącego się społeczeństwa prowadzi do wzrostu wskaźnika zatrudnienia starszych pracowników oraz wydłużenia okresu aktywności zawodowej. W reformach politycznych skoncentrowano się co do zasady na podwyższeniu ustawowego wieku emerytalnego i zapewnieniu starszym pracownikom zachęt finansowych do pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na decyzję pracowników o pozostaniu na rynku pracy w starszym wieku wpływa jednak również szereg innych czynników – w tym zdrowie i dobrostan, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, perspektywy zawodowe oraz bezpieczeństwo pracy, a także warunki pracy, takie jak niezależność, godziny pracy oraz psychospołeczne aspekty miejsca pracy. W niniejszym sprawozdaniu dogłębnie przeanalizowano te czynniki w odniesieniu do 28 państw członkowskich UE, wykorzystując dane pochodzące z ostatniego europejskiego badania warunków pracy (EWCS 2015), oraz w kontekście propagowanej przez Eurofound koncepcji „zrównoważonej pracy przez całe życie”.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz