Working time patterns for sustainable work

Report
Opublikowane
18 Wrzesień 2017
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Catalogue: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF17201
  Catalogue info

  Modele czasu pracy a trwałość zatrudnienia

  Authors: 
  Eurofound

  Biorąc pod uwagę nieustannie ewoluujący charakter pracy, jej istotę, warunki jej wykonywania i zmiany na samym rynku pracy, nie dziwi fakt, iż czas pracy jest regularnie powracającym tematem badań. Niniejsze sprawozdanie stanowi przegląd najnowszych zmian w zakresie czasu pracy i jego organizacji w UE, wskazując na najważniejsze tendencje i różnice w poszczególnych państwach członkowskich. Na podstawie szczegółowej analizy danych pochodzących z szóstego europejskiego badania warunków pracy przeprowadzonego w 2015 r., z perspektywy płci i z perspektywy uwzględniającej cały cykl życia zbadano również związki pomiędzy, z jednej strony, modelami czasu pracy, równowagą między pracą a życiem prywatnym i preferencjami w zakresie czasu pracy, a zdrowiem i dobrym samopoczuciem pracowników, z drugiej strony. Ponadto przedmiotem badania jest wpływ dominujących w państwach członkowskich UE warunków pracy i modeli czasu pracy na trwałość zatrudnienia w perspektywie długoterminowej.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz