Employment and labour markets

Concept and practice of a living wage

Report
Uaktualniono
3 Grudzień 2018
Opublikowane
30 Listopad 2018
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have deRead more

A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates. They set out a methodology for calculating a wage that would allow wage earners and their dependents to live with dignity, in line with the fair wage provisions set out in the European Pillar of Social Rights adopted in 2017. This report aims to provide policymakers with a practical guide to the living wage concept. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  72
  Nr referencyjny: 
  EF18064
  ISBN: 
  978-92-897-1784-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-05-18-073-EN-N
  DOI: 
  10.2806/980038
  Catalogue info

  Concept and practice of a living wage

  A living wage has been defined as a measure of income that allows an employee a basic but socially acceptable standard of living. In recent decades, living wage initiatives have emerged in a small number of mainly English-speaking countries, including the UK and Ireland. These initiatives have developed in response to the inadequacy of income for many working households reliant on existing statutory minimum wage rates.

  Formaty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF180641
  Catalogue info

  Pojęcie płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie i praktyka z nią związana

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Płaca zapewniająca utrzymanie na minimalnym poziomie została zdefiniowana jako „miara dochodu, która pozwala pracownikowi na podstawowy, lecz społecznie akceptowalny standard życia”. W ostatnich dziesięcioleciach inicjatywy dotyczące płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie pojawiły się w nielicznych, głównie anglojęzycznych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Inicjatywy te opracowano w odpowiedzi na nieadekwatność dochodu dla wielu pracujących gospodarstw domowych zależnych od obowiązujących ustawowych stawek płacy minimalnej. Określono w nich metodykę obliczania wynagrodzenia, które umożliwiłoby osobom zarabiającym i osobom pozostającym na ich utrzymaniu godne życie, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi sprawiedliwego wynagrodzenia określonymi w przyjętym w 2017 r. Europejskim filarze praw socjalnych. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie decydentom praktycznego poradnika na temat pojęcia płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym poziomie.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz