Digital age

Employment and working conditions of selected types of platform work

Report
Uaktualniono
23 Wrzesień 2019
Opublikowane
24 Wrzesień 2018
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

Platform work is a form of employment that uses an online platform to match the supply of and demand for paid labour. In Europe, platform work is still small in scale but is rapidly developing. The types of work offered through platforms are ever-increasing, as are the challenges for existing regulatory frameworks. This report explores the working and employment conditions of three of the most common types of platform work in Europe. For each of these types, Eurofound assesses the physical and social environment, autonomy, employment status and access to social protection, and earnings and taxation based on interviews with platform workers. A comparative analysis of the regulatory frameworks applying to platform work in 18 EU Member States accompanies this review. This looks into workers’ employment status, the formal relationships between clients, workers and platforms, and the organisation and representation of workers and platforms.

 • Full report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  EF18001
  ISBN: 
  978-92-897-1749-6
  Catalogue: 
  TJ-03-18-239-EN-N
  DOI: 
  10.2806/929950
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180011
  Catalogue info

  Warunki zatrudnienia i pracy w kontekście wybranych rodzajów pracy za pośrednictwem platform internetowych

  Authors: 
  Eurofound

  Praca za pośrednictwem platform internetowych jest formą zatrudnienia, w ramach której wykorzystuje się platformy internetowe w celu dopasowania podaży i popytu na płatną pracę. W Europie tego rodzaju praca jest nadal mało popularna, ale szybko się rozwija. Istnieje coraz więcej rodzajów pracy oferowanej za pośrednictwem platform internetowych jak również wyzwań dla istniejących ram regulacyjnych. W przedmiotowym sprawozdaniu przeanalizowano warunki zatrudnienia i pracy w kontekście trzech najpopularniejszych rodzajów pracy za pośrednictwem platform internetowych w Europie w oparciu o rozmowy przeprowadzone z osobami pracującymi za pośrednictwem platform internetowych. Analizowane aspekty obejmują środowisko fizyczne i społeczne, niezależność, status zatrudnienia, dostęp do ochrony socjalnej, zarobki i podatki. W sprawozdaniu przedstawiono również analizę porównawczą ram regulacyjnych mających zastosowanie do pracy za pośrednictwem platform internetowych w 18 państwach członkowskich UE. 

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Literature review - Online moderately skilled click-work: Employment and working conditions
   Working paper
   23 Wrzesień 2019
   Number of pages
   17
   Reference No
   WPEF19076
  • On-location client-determined moderately skilled platform work: Employment and working conditions
   Working paper
   23 Wrzesień 2019
   Number of pages
   27
   Reference No
   WPEF19058
  • Platform work: Types and implications for work and employment - Literature review
   Working paper
   29 Maj 2018
   Authors
   Florisson, Rebecca; Mandl, Irene
   Number of pages
   132
   Reference No
   WPEF18004
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis Sweden
   Working paper
   24 Wrzesień 2018
   Authors
   Sjöberg, Ola
   Number of pages
   21
   Reference No
   WPEF18058
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis Poland
   Working paper
   24 Wrzesień 2018
   Authors
   Sienkiewicz, Lukasz
   Number of pages
   20
   Reference No
   WPEF18057
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis Italy
   Working paper
   24 Wrzesień 2018
   Authors
   De Stefano, Valerio; Aloisi, Antonio
   Number of pages
   36
   Reference No
   WPEF18056
  • Employment and working conditions of selected types of platform work - National context analysis France
   Working paper
   24 Wrzesień 2018
   Authors
   Lhernould, Jean-Philippe
   Number of pages
   31
   Reference No
   WPEF18054

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz