Industrial relations

Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue

Report
Uaktualniono
16 Sierpień 2018
Opublikowane
13 Lipiec 2018
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

The study looks at the articulation and the complex multi-level links between European and national levels of social dialogue. It examines the factors that facilitate as well as those that hinder the successful engagement of national social partners and their ability to promote their own interests effectively. It highlights the need to overcome some gaps in coordination, resources and capacities, particularly in those countries with underdeveloped structures of bilateral social dialogue at sectoral level linking to European-level social dialogue. The findings show that what is needed is a longer-term perspective on the multi-level governance of employment within the EU, one that would foster institution-building within sectoral social dialogue. Based on case studies and interviews with trade unions and employer organisations, the study illustrates that well-functioning national social dialogue is a key driver of positive and effective cooperation between all levels.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18030
  ISBN: 
  978-92-897-1663-5
  Catalogue: 
  TJ-01-18-601-EN-N
  DOI: 
  10.2806/51432
  Catalogue info

  Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue

  The study looks at the articulation and the complex multi-level links between European and national levels of social dialogue. It examines the factors that facilitate as well as those that hinder the successful engagement of national social partners and their ability to promote their own interests effectively.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180301
  Catalogue info

  Badanie powiązań między dialogiem społecznym na poziomie europejskim i krajowym

  Przedmiotem badania są złożone, wielopoziomowe zależności obserwowane w dialogu społecznym prowadzonym na poziomie europejskim i krajowym.  Analizie poddano czynniki, które sprzyjają zaangażowaniu krajowych partnerów społecznych i ich zdolności promowania własnych interesów, oraz te, które je ograniczają. Podkreślono potrzebę przezwyciężenia trudności wynikających z różnic w sposobach koordynacji, zasobach i zdolnościach, w szczególności w krajach o słabo rozwiniętych strukturach.  W oparciu o studia przypadków i rozmowy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców ustalono, że prawidłowo funkcjonujący krajowy dialog społeczny ma kluczowe znaczenie dla współpracy podmiotów działających na poszczególnych poziomach.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz