Industrial relations and social dialogue

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Uaktualniono
1 Maj 2018
Opublikowane
6 Marzec 2018
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  52
  Nr referencyjny: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF180281
  Catalogue info

  Zaangażowanie krajowych partnerów społecznych w europejski semestr 2017: Praktyki dialogu społecznego

  Najnowszy cykl europejskiego semestru, obejmujący lata 2016–2017, uwypuklił szereg kwestii dotyczących jakości zaangażowania partnerów społecznych w opracowanie krajowego programu reform (KPR) na 2017 r., a także wdrażanie zaleceń dla poszczególnych krajów (CSR). W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano odmienne praktyki dialogu społecznego w poszczególnych państwach członkowskich i rolę władz krajowych w umożliwieniu zaangażowania organizacji pracodawców i związków zawodowych w reformy polityczne. Chociaż zgłoszono pewne ulepszenia, należy stawić czoła wyzwaniom i ograniczeniom, takim jak niewystarczający czas przeznaczony na konsultacje i brak widoczności, aby zwiększyć efektywny udział partnerów społecznych w europejskim semestrze.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz