Quality of life

Social cohesion and well-being in Europe

Report
Opublikowane
12 Listopad 2018
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of diRead more

This report provides an analysis of European societies in terms of social cohesion – in particular, social tensions, perceived social exclusion and community engagement are explored as key dimensions. It analyses the links between societal characteristics (quality of society) and well-being of different social groups. The analysis looks at how perceived levels of societal tensions have changed in European societies over time (2003–2016). It also examines which dimensions of social cohesion are most important for individual well-being. The report is based on data from Eurofound’s European Quality of Life Survey 2016, the fourth survey since 2003.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  70
  Nr referencyjny: 
  EF18035
  ISBN: 
  978-92-897-1780-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-03-18-414-EN-N
  DOI: 
  10.2806/261816
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF180351
  Catalogue info

  Spójność społeczna i dobrostan w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W ostatnich latach często mówi się o kryzysie spójności społecznej, tworzywa społecznego formującego nasze społeczności. W sprawozdaniu podjęto się empirycznego zgłębienia trafności tego alarmującego poglądu oraz rozważono wagę spójności społecznej w kontekście oceny przez obywateli jakości ich życia. Opierając się o dane z trzech ostatnich edycji Europejskiego Badania Jakości Życia (EQLS) Eurofoundu, przeprowadzonych w latach 2007, 2011 i 2016, w sprawozdaniu dokonano próby oceny obecnego poziomu spójności społecznej w UE i jego ewolucję z czasem. Kładzie się w nim szczególny nacisk na grupy narażone na ryzyko doświadczenia niewielkiej spójności społecznej oraz na czynniki społeczne, które przyczyniają się do powstawania spójności. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki pokazują, że oprócz przewidywanych sił napędowych spójności społecznej – dobrobytu, wysokich świadczeń w ramach systemu opieki społecznej sprzyjającemu włączeniu społecznemu, wysokiego poziomu edukacji i niskiego bezrobocia – istotną siłą napędową okazały się umiejętności cyfrowe, co prowadzi do bardziej spójnych społeczeństw i w związku z tym – szczęśliwszych obywateli w UE.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz