Quality of life

Societal change and trust in institutions

Report
Uaktualniono
04 luty 2019
Opublikowane
12 Grudzień 2018
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries. The report shows that moderating social tensions and feelings of social exclusion can help to stem the decline in trust. However, to boost trust in institutions, improving the quality of public services is the most powerful driver. A number of encouraging and practical consequences result from trust in public institutions: for example, countries with higher trust in political institutions have a lower level of tax evasion (VAT gap) and greater public support for policy reforms. An executive summary is also available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  EF18036
  ISBN: 
  978-92-897-1796-0
  Catalogue: 
  TJ-03-18-485-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736845
  Catalogue info

  Societal change and trust in institutions

  As data from the European Quality of Life Surveys and Eurobarometer show, the sharp decline in trust in institutions was a temporary phenomenon during the recession. In some Member States, trust in the EU declined more during this period than trust in national governments, but trust in the EU has generally remained higher than trust in national governments in most countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF180361
  Catalogue info

  Zmiany społeczne i zaufanie do instytucji

  Authors: 
  Eurofound

  Jak pokazują dane z europejskich badań jakości życia oraz z badania Eurobarometr, gwałtowny spadek zaufania do instytucji był zjawiskiem tymczasowym w okresie recesji. Choć w niektórych państwach członkowskich w tym okresie zaufanie zmalało w większym stopniu do UE niż do rządów krajowych, to w większości państw zaufanie do UE utrzymywało się na wyższym poziomie niż zaufanie do rządów krajowych. Sprawozdanie pokazuje, że łagodzenie napięć społecznych i poczucia wykluczenia społecznego przyczynia się do powstrzymania spadku zaufania. Najmocniejszym impulsem do budowania zaufania do instytucji jest jednak poprawa jakości usług publicznych. Zaufanie do instytucji publicznych ma zachęcające skutki praktyczne: na przykład państwa o wyższym jego poziomie notują niższy poziom uchylania się od opodatkowania (mniejszą lukę w podatku VAT) i większe poparcie społeczne dla reform politycznych.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz