Working conditions

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Uaktualniono
14 Grudzień 2018
Opublikowane
14 Grudzień 2018
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). An executive summary is also available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  78
  Reference No: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Catalogue: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges 
  and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180651
  Catalogue info

  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w UE

  Authors: 
  Eurofound

  Sposób łączenia pracy z życiem osobistym jest dla wielu ludzi kwestią podstawową: zajmują się nią decydenci, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy i osoby prywatne. Jednocześnie na zmianę relacji między życiem zawodowym a prywatnym mają wpływ nowe wyzwania i rozwiązania – starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny, wyższe wskaźniki zatrudnienia i krótszy tydzień pracy. W sprawozdaniu zbadano wzajemne relacje między pracą a życiem prywatnym mieszkańców UE, okoliczności godzenia tych dwóch sfer życia oraz najważniejsze czynniki służące osiąganiu równowagi między nimi. Sprawozdanie opiera się na wielu źródłach danych, w szczególności na europejskim badaniu warunków pracy oraz europejskim badaniu warunków życia.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz