Working conditions

Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

Report
Opublikowane
14 Grudzień 2018
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technologiRead more

How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours. This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for ;them in terms of their work-life balance. The report draws on a range of data sources, in particular the European Working Conditions Survey (EWCS) and the European Quality of Life Survey (EQLS). 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  78
  Nr referencyjny: 
  EF18065
  ISBN: 
  978-92-897-1804-2
  Nr katalogowy: 
  TJ-03-18-549-EN-N
  DOI: 
  10.2806/560184
  Catalogue info

  Striking a balance: Reconciling work and life in the EU

  How to combine work with life is a fundamental issue for many people, an issue that policymakers, social partners, businesses and individuals are seeking to resolve. Simultaneously, new challenges and solutions are transforming the interface between work and life: an ageing population, technological change, higher employment rates and fewer weekly working hours.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF180651
  Catalogue info

  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w UE

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Sposób łączenia pracy z życiem osobistym jest dla wielu ludzi kwestią podstawową: zajmują się nią decydenci, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy i osoby prywatne. Jednocześnie na zmianę relacji między życiem zawodowym a prywatnym mają wpływ nowe wyzwania i rozwiązania – starzenie się społeczeństwa, postęp technologiczny, wyższe wskaźniki zatrudnienia i krótszy tydzień pracy. W sprawozdaniu zbadano wzajemne relacje między pracą a życiem prywatnym mieszkańców UE, okoliczności godzenia tych dwóch sfer życia oraz najważniejsze czynniki służące osiąganiu równowagi między nimi. Sprawozdanie opiera się na wielu źródłach danych, w szczególności na europejskim badaniu warunków pracy oraz europejskim badaniu warunków życia.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz