Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Uaktualniono
17 Grudzień 2018
Opublikowane
17 Grudzień 2018
Formaty
Executive summary in 22 languages

PDF

Podsumowanie

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Pozytywna konwergencja w UE: pojęcia, miary i wskaźniki

  Authors: 
  Eurofound

  W następstwie kryzysu gospodarczego przywódcy i decydenci w UE uznali, że urzeczywistnienie Europy socjalnej wymaga, aby w kształtowaniu polityki konwergencja społeczna była traktowana tak samo, jak konwergencja gospodarcza. W tym kontekście Eurofound opracowała cykl badań mających na celu wykazanie, czy i w jakich przypadkach trendy społeczno-gospodarcze są zbieżne lub rozbieżne w różnych krajach. W sprawozdaniu wyznaczono koncepcyjne ramy wsparcia badań Eurofound w zakresie konwergencji. Opracowano metodologiczną strategię badania konwergencji i zastosowano ją do analizy wzorców w całej UE w ramach 37 wskaźników. Wskaźniki te obejmują cztery obszary społeczne: zatrudnienie, warunki pracy, warunki życia i czynniki społeczno-gospodarcze.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz