Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Opublikowane
7 Październik 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  100
  Nr referencyjny: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF190361
  Catalogue info

  Europejski Monitor Zatrudnienia 2019: przesunięcia w strukturze zatrudnienia na poziomie regionalnym

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Coraz więcej dowodów wskazuje, że duże ośrodki metropolitalne radzą sobie znacznie lepiej niż inne regiony w państwa członkowskich UE. Nierówności między regionami powodują rozczarowanie istniejącymi systemami politycznymi, a to z kolei osłabia więzi społeczne będące podstawą demokracji. W tym kontekście w Europejskim Monitorze Zatrudnienia 2019 przeprowadzono analizę przesunięć w strukturze zatrudnienia – czyli zmian w rozkładzie zatrudnienia według zawodów i sektorów – w regionach UE. Analiza obejmuje 130 regionów w 9 państwach członkowskich, w których łącznie jest zatrudnionych blisko cztery piąte wszystkich pracowników z UE. W badaniu stwierdzono, że choć państwa członkowskie upodabniają się pod względem struktury zatrudnienia, to zwiększają się rozbieżności między regionami w poszczególnych krajach. Wykazano również, że miasta mają nieproporcjonalnie wysoki odsetek dobrze płatnych miejsc pracy w usługach wymagających wysokich kwalifikacji, a jednocześnie wzrasta zatrudnienie niskopłatne. Zgodnie z tymi ustaleniami należy kontynuować pomoc w ramach unijnej polityki regionalnej dla regionów zagrożonych zapóźnieniem w rozwoju.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz