Living conditions and quality of life

Inequalities in the access of young people to information and support services

Report
Opublikowane
3 Lipiec 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing Read more

In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services. This report describes the characteristics of the young people who face most difficulties in accessing social and health services, the types of services most relevant to them and the main challenges they face in accessing information and support services. It also looks at what service providers can do to ensure they reach young people in need of their support and presents innovative examples of how to tackle inequalities in access to services. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  68
  Nr referencyjny: 
  EF19041
  ISBN: 
  978-92-897-1854-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-19-245-EN-N
  DOI: 
  10.2806/343095
  Catalogue info

  Inequalities in the access of young people to information and support services

  In recent years, concerns have been expressed at EU and national level that the combined stresses arising from school, parental expectations and societal pressures can make the transition to adulthood difficult for young people – with the risk of a long-lasting negative impact. One way of easing the transition is to provide appropriate information and support services during these critical life-changing years. However, it appears that not all young people have access to such services.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF190411
  Catalogue info

  Nierówności w dostępie młodych ludzi do usług informacji i wsparcia

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W ostatnich latach na szczeblu unijnym i krajowym pojawiają się jednak obawy, że obciążenia powodowane przez szkołę, połączone z oczekiwaniami rodziców oraz presją ze strony społeczeństwa mogą utrudniać wchodzenie w dorosłość, a ich oddziaływanie może być długotrwałe Proces wchodzenia w dorosłość można ułatwić na przykład dzięki zapewnianiu odpowiednich usług informacji i wsparcia w tych kluczowych momentach życiowej zmiany. Wydaje się jednak, że nie wszyscy młodzi ludzie mają dostęp do takich usług. W sprawozdaniu opisano cechy charakterystyczne młodych ludzi, którzy napotykają największe trudności w dostępie do usług społecznych i zdrowotnych, najistotniejsze dla nich rodzaje usług oraz główne wyzwania, jakie napotykają w związku z dostępem do usług informacji i wsparcia. Przeanalizowano w nim również, jakie działania mogą podjąć usługodawcy, aby dotrzeć do młodych ludzi potrzebujących wsparcia, oraz przedstawiono przykłady innowacyjnych sposobów walki z problemem nierówności w dostępie do usług.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz