Living conditions and quality of life

Quality of health and care services in the EU

Report
Opublikowane
11 Lipiec 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particulaRead more

Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries, groups in society and the receivers of care and indirect service users.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  76
  Nr referencyjny: 
  EF18034
  ISBN: 
  978-92-897-1886-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-19-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/5643
  Catalogue info

  Quality of health and care services in the EU

  Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion. However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the broadest possible range of  citizens.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF180341
  Catalogue info

  Jakość usług zdrowotnych i opiekuńczych w UE

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Usługi publiczne są niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony socjalnej, spójności i integracji społecznej. Aby jednak usługi mogły pozwalać na realizację tych celów, ich jakość musi być wysoka i muszą one być w równym stopniu dostępne dla jak najszerszego grona obywateli. W szczególności usługi opiekuńcze stanowią zasadniczy element ochrony socjalnej obywateli UE, ponieważ poprawiają jakość życia oraz dostęp do edukacji i zatrudnienia. W sprawozdaniu przedstawiono postrzeganie przez obywateli opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej i opieki nad dziećmi oraz porównano je między państwami, grupami społecznymi oraz odbiorcami usług opiekuńczych i użytkownikami pośrednimi.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz