Living conditions and quality of life

Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

Report
Opublikowane
19 Czerwiec 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, soRead more

Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration. The overall focus is on destination countries, particularly the three countries most affected by the inflow of refugees and asylum seekers: Austria, Germany and Sweden.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  60
  Nr referencyjny: 
  EF19042
  ISBN: 
  978-92-897-1856-1
  DOI: 
  10.2806/595692
  Catalogue info

  Role of public services in integrating refugees and asylum seekers

  Following the influx of over three million asylum seekers into the European Union in the three-year period 2015–2017, Member States faced a number of challenges related to integrating the newly arrived into their country. This report explores the role of public services – specifically housing, social services, health and education services – in the social and economic integration of refugees and asylum seekers. It aims to identify the factors that hinder this process and the elements that contribute to successful integration.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF190421
  Catalogue info

  Rola służb publicznych w integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W związku z napływem do Unii Europejskiej ponad 3 mln osób ubiegających się o azyl w trzyletnim okresie 2015–2017 państwa członkowskie stanęły wobec wielu wyzwań związanych z integracją nowo przybyłych. W sprawozdaniu przeanalizowano rolę służb publicznych – w szczególności mieszkalnictwa, usług społecznych, opieki zdrowotnej i edukacji – w integracji społecznej i gospodarczej uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Celem sprawozdania jest określenie czynników, które utrudniają ten proces, oraz elementów przyczyniających się do pomyślnej integracji. Ogólny nacisk położono na kraje docelowe, w szczególności trzy kraje najbardziej dotknięte napływem uchodźców i osób ubiegających się o azyl: Austrię, Niemcy i Szwecję.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz