Promoting social cohesion and convergence

Upward convergence in employment and socioeconomic factors

Report
Opublikowane
25 Wrzesień 2019
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threateRead more

Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions. This report investigates recent socioeconomic and employment trends across Member States and offers possible policy measures to assist in avoiding future divergence. The analysis is based on a set of 21 indicators; most of them are headline indicators on the Social Scoreboard of the European Pillar of Social Rights. The findings reveal that, despite the negative effect of the 2008 economic crisis, upward convergence trends have been restored in most of the indicators examined.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  76
  Nr referencyjny: 
  EF18042
  ISBN: 
  978-92-897-1951-3
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-19-607-EN-N
  DOI: 
  10.2806/810546
  Catalogue info

  Upward convergence in employment and socioeconomic factors

  Upward convergence is a process whereby the performance of EU Member States in a given domain or range of domains is seen to improve while gaps between Member States reduce. Achieving upward convergence is of crucial importance to the EU, as the increase of disparities among Member States threatens the cohesion of the Union by counteracting citizens’ expectations that EU membership will improve working and living conditions.

  Formaty

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF180421
  Catalogue info

  Pozytywna konwergencja w zatrudnieniu oraz czynniki społeczno-ekonomiczne

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Konwergencja pozytywna jest procesem, w ramach którego wyniki państw członkowskich UE w danym obszarze lub szeregu obszarów są postrzegane są w kontekście poprawy, a rozbieżności między państwami członkowskimi w kontekście ograniczania. Osiągnięcie pozytywnej konwergencji społeczno-ekonomicznej ma kluczowe znaczenie dla UE, ponieważ wzrost rozbieżności między państwami członkowskimi zagraża spójności Unii poprzez przeciwdziałanie oczekiwaniom obywateli, zgodnie z którymi członkostwo w UE poprawi warunki pracy i życia.

  W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano najnowsze trendy społeczno-ekonomiczne i w zatrudnieniu w państwach członkowskich oraz przedstawiono możliwe środki polityczne mające pomóc w uniknięciu rozbieżności w przyszłości. Analiza jest oparta na zestawie 21 wskaźników: większość z nich stanowi główne wskaźniki na tablicy wskaźników społecznych europejskiego filaru praw socjalnych. Z ustaleń wynika, że pomimo negatywnych skutków kryzysu gospodarczego z 2008 r., w większości zbadanych wskaźników udało się przywrócić trendy pozytywnej konwergencji.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

  • Convergence analysis in employment and socioeconomic indicators
   Working paper
   25 Wrzesień 2019
   Autor/autorzy
   Number of pages
   149
   Nr referencyjny
   WPEF19054
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz