Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Opublikowane
10 Wrzesień 2020
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Podsumowanie

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  64
  Nr referencyjny: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Budowanie zdolności w zakresie skutecznego dialogu społecznego w Unii Europejskiej

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Celem niniejszego sprawozdania jest wniesienie wkładu do dyskusji na temat sposobu, w jaki Eurofound może przyczynić się do wspierania budowania zdolności partnerów społecznych w zakresie skutecznego dialogu społecznego. Sprawozdanie zawiera przygotowany przez Eurofound przegląd, którego celem jest określenie potrzeb i inicjatyw partnerów społecznych w zakresie budowania zdolności w odniesieniu do krajowych ram niezależnych rokowań zbiorowych, zaangażowania w europejski dialog społeczny i europejski semestr oraz rozwoju członkostwa i usług dla członków. Zawiera ono również wyniki konsultacji z zainteresowanymi stronami i dwóch seminariów poświęconych wymianie, które odbyły się w 2019 r., wraz z zestawem wskazówek dotyczących polityki celem dalszej dyskusji.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w Europie w lutym 2020 r., przed wybuchem pandemii COVID-19. Wyniki nie uwzględniają zatem skutków jej wybuchu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz