Living conditions and quality of life

Impact of digitalisation on social services

Report
Opublikowane
2 Kwiecień 2020
pdf
Formaty
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Molinuevo, Daniel

Kluczowe ustalenia

 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
Read more
 • Evidence on the impact of digitalisation on social services is limited, in part because many of these technologies are still emerging, but there is some evidence that the automation or reduction of administrative processes allows staff to increase their productivity and to dedicate more time to care-related tasks.
 • Digital technologies can achieve savings by reducing the need for more costly and intensive care, detecting fraud more effectively and ensuring that scarce resources are allocated more efficiently (for example, blockchain technology can help in the delivery and management of benefits).
 • Digital technologies can contribute to an increased sense of safety for users and have enabled older people to continue living in their own homes for longer.
 • Care provided with the aid of robots, telepresence and wearable devices can reduce the risk of contagion and ensure the continuity of care in case of quarantine, lockdown and/or social distancing.
 • Training of staff and users in the use of digital technologies is important, particularly in cases where care cannot be provided face to face or when there are sudden spikes in demand for health and social care services.
Read less

Podsumowanie

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitaliRead more

To support the European Commission’s objective of ensuring Europe is fit for the digital age, this report examines the use of digital technologies in social services and the policies that promote digital transformation. The report explores some of the main issues involved in implementing digitalisation strategies and using digital technologies in social services, as well as some of the measures that have been put in place to overcome barriers. The overall aim is to work towards closing the knowledge gap regarding the opportunities and risks associated with technological change in this area. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  46
  Nr referencyjny: 
  EF19043
  ISBN: 
  978-92-897-2065-6
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-20-154-EN-N
  DOI: 
  10.2806/130615
  Catalogue info

  Impact of digitalisation on social services

  Autor/autorzy: 
  Molinuevo, Daniel

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), Impact of digitalisation on social services, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF19043EN1
  Catalogue info

  Wpływ cyfryzacji na usługi społeczne

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W ramach wspierania celu Komisji Europejskiej polegającego na przygotowaniu Europy na erę cyfrową w sprawozdaniu przeanalizowano wykorzystanie technologii cyfrowych w usługach społecznych oraz politykę promującą transformację cyfrową. Zbadano niektóre najważniejsze kwestie związane z wdrażaniem strategii cyfryzacji oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych w usługach społecznych, a także niektóre środki wprowadzone w celu przezwyciężania barier. Ogólnym celem jest usunięcie braków wiedzy na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem technologii w tym obszarze.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • Tables and graphs

  Figure 1: Digitalisation in the 2018 European Semester

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w Europie w lutym 2020 r., przed wybuchem pandemii COVID-19. Wyniki nie uwzględniają zatem skutków jej wybuchu.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz