Industrial relations and social dialogue

Płace minimalne w 2020 r. Roczny przegląd

Report
Uaktualniono
13 Listopad 2020
Opublikowane
4 Czerwiec 2020
pdf
Formaty
Executive summary
Pobierz

Kluczowe ustalenia

 • W 2019 r. wiele państw prowadziło debatę na temat poczynienia dalszych znaczących kroków w kwestii podwyższenia płac minimalnych po roku 2020, częściowo w odniesieniu do względnego celu, a częściowo w ujęciu bezwzględnym.
Read more
 • W 2019 r. wiele państw prowadziło debatę na temat poczynienia dalszych znaczących kroków w kwestii podwyższenia płac minimalnych po roku 2020, częściowo w odniesieniu do względnego celu, a częściowo w ujęciu bezwzględnym.
 • Od początku obecnego stulecia ustawowe płace minimalne stały się sprawiedliwsze w porównaniu z płacami innych pracowników (porównując ustawowe płace minimalne z medianą wynagrodzeń wszystkich pracowników).
 • Pomimo tej tendencji wzrostowej płace minimalne w większości krajów pozostają na poziomie poniżej 60%, a nawet poniżej 50% mediany wynagrodzeń. Odnosi się to w szczególności do państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej, w których na początku obecnego stulecia wysokość płac minimalnych była na stosunkowo niskim poziomie i w których poziomy docelowe określone w przepisach dotyczących płacy minimalnej nadal oscylują w granicach lub poniżej 50%.
 • Ogólnie rzecz biorąc, siedmiu na dziesięciu pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie oświadcza, że ledwo wiąże koniec z końcem, w porównaniu z mniej niż połową innych pracowników, niemniej te dane liczbowe znacznie różnią się w poszczególnych krajach. Na przykład mniej niż 10% pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie ma duże, a nawet bardzo duże trudności z utrzymaniem się w Danii, Finlandii, Niemczech i Szwecji; w porównaniu z 50–60% w Bułgarii, Chorwacji i na Cyprze oraz 80% w Grecji.
 • Rządy w całej Europie reagują, wdrażając środki stabilizacji dochodów na rzecz osób dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. W kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej płace minimalne mogą odgrywać rolę w stabilizowaniu dochodów, a tym samym mogą położyć kres spirali recesji lub depresji.
Read less

Podsumowanie

W niniejszym sprawozdaniu, będącym częścią corocznej serii sprawozdań na temat płac minimalnych, podsumowano najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2019 r. i na początku 2020 r., towarzyszące inicjatywie UE dotyczącej sprawiedliwych płac oraz zainicjowano debaty krajowe na temat ustalaniRead more

W niniejszym sprawozdaniu, będącym częścią corocznej serii sprawozdań na temat płac minimalnych, podsumowano najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2019 r. i na początku 2020 r., towarzyszące inicjatywie UE dotyczącej sprawiedliwych płac oraz zainicjowano debaty krajowe na temat ustalania stawek w roku 2020 i w kolejnych latach w tym kontekście. W sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób ustalono wysokość płac minimalnych, a także rolę, jaką odgrywają w tym względzie partnerzy społeczni. W niniejszym sprawozdaniu omówiono również zmiany, jakie zaszły w zakresie ustawowych płac minimalnych, oraz przedstawiono dane dotyczące stawek płac minimalnych w ramach układów zbiorowych odnoszące się do dziesięciu nisko płatnych prac w państwach, w których nie ma obowiązku wypłacania ustawowych płac minimalnych. W sprawozdaniu zawarto także sekcję poświęconą regionalnemu wymiarowi płac minimalnych oraz przedstawiono najnowsze badanie na temat skutków zmian w zakresie płac minimalnych, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, zatrudnienie, ubóstwo pracujących, ceny oraz zyski.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Last updated date: 
  23 cze 2020
  Liczba stron: 
  86
  Nr referencyjny: 
  EF20005
  ISBN: 
  978-92-897-2068-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-AS-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/999852
  Catalogue info

  Płace minimalne w 2020 r. Roczny przegląd

  This report, as part of an annual series on minimum wages, summarises the key developments during 2019 and early 2020 around the EU initiative on fair wages and puts the national debates on setting the rates for 2020 and beyond in this context. The report features how minimum wages were set and the role of social partners. It discusses developments in statutory minimum wages and presents data on minimum wage rates in collective agreements related to 10 low-paid jobs for countries without statutory minimum wages.

  Formaty

  Dane bibliograficzne publikacji: 

  Eurofound (2020), Minimum wages in 2020: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  6
  Nr referencyjny: 
  EF20005EN1
  Catalogue info

  Minimum wages in 2020: Annual review

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  During the year 2019 many countries were debating a further substantial increase to minimum wages beyond 2020, partially in relation to a relative target, partially in absolute terms. Some governments — such as Poland, Slovakia and Spain — have announced or are considering plans to elevate the statutory minimum wages to 60% of median or average wages. The United Kingdom reached this aim and intends to move beyond. Statutory minimum wages have become fairer as compared to other workers’ wages since the beginning of the millennium (when comparing statutory minimum wages to the median wages of all workers). In most countries, the level of the minimum wage as a proportion of the median wage (the ‘Kaitz index’) has grown between 2000 and 2018.

  Dostępne do pobrania w 1 języku

  Pobierz
 • Working papers

  Related working papers

 • Data

  Data

  Find data on statutory minimum wages in the EU.

  List of tables

  • Table 1: Social partners’ first reactions to the announced initiative on fair wages
  • Table 2: Overview of main arguments and proposals concerning an EU minimum wage initiative from social partners
  • Table 3: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, 2019 and 2020
  • Table 4: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as at 1 January 2020
  • Table 5: Further statutory minimum wage rates for private sector workers in selected EU Member States
  • Table 6: Number of collective agreements covering low-paying job categories for countries without statutory minimum wages
  • Table 7: Minimum wages in collective agreements, applicable in 2019 for selected low-paid jobs
  • Table 8: Collective agreement coverage in Finland
  • Table 9: Overview of debates during 2019 on aspects of the minimum wage setting processes
  • Table 10: Demands for and agreements on targets for future minimum wages to address adequacy in selected EU Member States and the UK
  • Table 11: Regional statutory minimum wage rates
  • Table 12: Latest minimum wage research in EU Member States and the UK
  • Table 13: Overview of recent empirical research in the EU, Norway and the UK on employment impacts of minimum wage increases, 2019
  • Table 14: Policies influencing in-work poverty
  • Table A1: Network of Eurofound Correspondents – Members participating in the research

  List of figures

  • Figure 1: Conceptualising adequate minimum wages
  • Figure 2: Estimated share of employees earning 90% to 110% of the minimum wage, EU Member States, 2017
  • Figure 3: Proportions of female and male employees, EU level, 2017
  • Figure 4: Proportion of minimum wage workers per sector, EU level, 2017
  • Figure 5: Proportion of minimum wage workers per occupation (top 10), EU level, 2017
  • Figure 6: Hourly minimum wages, selected EU Member States, 2020
  • Figure 7: Minimum wage developments in real terms, 15 euro area countries, 2015 price levels
  • Figure 8: Minimum wage developments in real terms, non-euro area, 2015 price levels
  • Figure 9: Impact of purchasing power on the minimum wage value for selected EU Member States and the UK, as at 1 January 2020
  • Figure 10: Relative distance between purchasing power of lowest and median minimum wage EU Member States and the UK and highest minimum wage EU Member States and the UK, 2010–2020
  • Figure 11: Process for determining minimum wage rates for 2020
  • Figure 12: Number of minimum wage rate updates, EU Member States with statutory minimum wages and the UK, since 2010
  • Figure 13: Longer-term trend of development of statutory minimum wages relative to median wages of full-time employed workers, selected countries within the EU and the UK, 2000–2018
  • Figure 14: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet, EU average
  • Figure 15: Proportion of minimum wage workers who find it difficult to make ends meet
  • Figure 16: Making ends meet and minimum wages in relative and absolute terms
  • Figure 17: Monthly minimum wage as a proportion of the mean value of average monthly earnings by NUTS1 region, reference year 2016
  • Figure 18: Regional variation of relative monthly minimum wages, by NUTS1 region, 2016
  • Figure 19: Examples of countries with higher interregional differences in the proportion of minimum wage workers

   

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w Europie w lutym 2020 r., przed wybuchem pandemii COVID-19. Wyniki nie uwzględniają zatem skutków jej wybuchu.

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz