Industrial relations and social dialogue

Representativeness of the European social partner organisations: Paper sector

Report
Opublikowane
4 Sierpień 2020
pdf
Formaty
  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Podsumowanie

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the paper sector. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective participation inRead more

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the European sectoral social dialogue committee for the paper sector. Their relative representativeness legitimises their right to be consulted, their role and effective participation in the European sectoral social dialogue and their capacity to negotiate agreements. The aim of Eurofound’s studies on representativeness is to identify the relevant national and European social partner organisations in the EU Member States. This study identified the Confederation of European Paper Industries (CEPI) (representing the employers) and IndustriAll Europe (representing the employees) as the most representative European-level social partner organisations in the paper sector. 

Read less

Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Badania przeprowadzone przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31 stycznia 2020 r., a następnie opublikowane, mogą obejmować dane dotyczące 28 państw członkowskich UE. Po tej dacie badania uwzględniają jedynie 27 państw członkowskich UE (UE-28 minus Zjednoczone Królestwo), o ile nie wskazano inaczej.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego w Europie w lutym 2020 r., przed wybuchem pandemii COVID-19. Wyniki nie uwzględniają zatem skutków jej wybuchu.

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz